Obchodní
podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

III. Prodejní cena, platnost cen

IV. Objednávání

V. Způsob dodání a platební podmínky

VI. Dodací podmínky

VII. Odstoupení od smlouvy

VIII. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

Prodávající

Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, IČ: 29016827 se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 70609.

Kupující

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech a údaje spojené s registrací do e-shopu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. V případě, že je kupující podnikatelem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném a účinném znění, řídí se tento právní vztah výslovně neupravený těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném a účinném znění. Individuální smlouva s kupujícím je vždy nadřazena těmto VOP.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a nebudou jinak zveřejněny, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek kupující zároveň souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely prodávajícího (správce) a s jejich poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení obchodu a služeb.Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Kupující může tento souhlas písemnou formou kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

III. Prodejní cena, platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou uvedeny v Kč.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce jen do vyprodání zásob.

Způsob objednání

Přijaté objednávky jsou závazné a kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena ve chvílí odeslání emailu prodávajícím, který bude obsahovat akceptaci objednávky kupujícího.

V. Způsob dodání a platební podmínky

Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího. Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k objednanému zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, zaplacením a připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.

VI. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravcem dle nabídky prodávajícího. Objednané zboží prodávající zasílá zpravidla do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky od kupujícího. Není-li zboží na skladě, objednávku zasílá prodávající v den doručení zboží na sklad prodávajícího. Přepravce garantuje v pracovní dny doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Doba dodání se počítá ode dne expedice, tedy ode dne předání zásilky přepravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost ochranné lepící pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu renevalneo@renevalneo.cz , sepsat s přepravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech přepravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Dodání mimo Českou republiku je s kupujícím řešeno prodávajícím individuálně .

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Reklamační řád:

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2012 a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Bezplatná infolinka:
800 555 431
Obsahuje STOP-LOSS-HAIR complex pro:
  • Omezení vypadávání vlasů 1,2
  • Podporu normálního růstu
    vlasů 1,2
  • Zvyšuje pevnost a zabraňuje lámání vlasů 1,2
  • Udržení celkové kvality vlasů 3

Produkt s přírodním složením

1Biotin
2Zinek
3Vitamin A

PayU
Soutěžte o Reneval Neo ...
Jak Reneval Neo funguje?
Jak Reneval Neo funguje?